18 Mart 2012 PazarCânâ hat-ı müşgîn ile ol ruh-ı rengîn
Gül yaprağıdır safha-i Kur'ân arasında

Necâtî

[ Ey canım sevgilim, misk kokulu saçın ile renkli yanağın;
sanki bir gül yaprağıdır, Kur'ân sayfası arasında... ]

Hiç yorum yok: