18 Mart 2013 Pazartesi


Tek tek tek...
Canını katarak...
Muhabbetle...
Şefkatle...
Aşkla...
Çiçekler derersin...
Günler günler boyunca...
Tohumdan filiz baş vereceği...
Yüreğinde güller açacağı...
Göğüs kafesinden kuşlar havalanacağı...
Yârin sürûrundan kâm alacağın...
Ve mesrûr olacağın gün...
Tarumar olur gönül bahçen...
Öylece kalırsın...
Öylece...
Artık hiç anlamı yoktur...
Binbir mânaya  gebe heyecanının...
"Hiç..." 
Artık hiç anlamı yoktur...
Herşey nasip...
Sadece nasip...
Ve...
Nasipten öte köy yok...