18 Ocak 2012 Çarşamba

Tahiyyat'ın Nâzil Oluşu


Sevgili Peygamberimiz miraçta Rabbinin huzuruna kavuşunca O'nu şu şekilde selamladı:

- Ettehıyyatü lillahi vesselavatü vettayyibat.
( Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar, bütün güzel söz ve davranışlar Allah'a mahsustur. )

Her türlü övgüye layık olan Yüce Allah sevgilisinin selamını şu karşılıkla kabul buyurdu:

- Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh.
( Ey Nebi! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. )

Bunun üzerine Peygamberimiz cevap verdi:

- Esselamü aleyna ve ala ibadillahis salihiyn.
( Allah'ın selamı bize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. )

Ve yedi kat gökte bulunan melekler hep bir ağızdan tekrarladılar:

Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûluh.
( Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur .Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. )

Böylece müminler, namazlarda Ettehıyyatü duasını okumakla şereflendiler ve namaz müminin miracı oldu...


Yusuf Duman //  Ah Bine'l Aşk

Hiç yorum yok: