6 Ağustos 2012 Pazartesi

SON KEZ... GİBİ...

Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez... Son kez... Son kez... Son kez... Son kez...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...
Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi... Son kez...gibi...

...SON KEZ...
...GİBİ...

Hiç yorum yok: